OUH - vestfløjen

OUH - vestfløjen

Arkitekt: TKT A/S
Rådg. ingeniører: Rambøll A/S
Eksisterende råhus i 4 etager med tilhørende tekniketage. Indrettet med operationsstuer og undersøgelseslokaler. Levering og montering af IT-tavler for operationsstuer, UPS-anlæg, UR-anlæg, patientkaldeanlæg samt sengestuepaneler og søjler til operationsstuer.