Svinestald

Svinestald

For landmand Søren Nielsen i Assens opførelse af nyt staldafsnit for svin samt renovering af eksisterende stalde med tilhørende automatik for foderanlæg, male/blande-anlæg, staldventilation, indtransport for foder, pumpeanlæg for gylle og komplet forsyningsanlæg med tilhørende tavler.